DermaPharms værdier (TRINE)

I DermaPharm arbejder alle medarbejdere ud fra en fælles overbevisning og har formuleret et værdisæt, som matcher virksomhedens DNA. Værdierne Troværdig, Resultatorienteret, Innovativ, Nysgerrig og Engageret (TRINE) kendetegner virksomheden og afspejler vores måde at arbejde og være på. Værdierne er en indgroet del af medarbejdernes og virksomhedens identitet og selvforståelse. Nedenfor kan du læse om, hvad de enkelte værdier står for og betyder for os:

TROVÆRDIG
Troværdighed i produkter, kvalitet og kommunikation, samt troværdighed i vores aftaler og samarbejde internt som eksternt, skaber langvarige kunde- og medarbejderrelationer.

RESULTATORIENTERET
Resultatorienteret tilgang til vores arbejde sikrer, at vi leverer i rette tid, i rette mængde og i rette kvalitet – og konstant har fokus på at optimere indsatsen. Derigennem opnår vi vores mål omkring udvikling og vækst i DermaPharm.

INNOVATIV
Innovation giver vores kunder unik udvikling, viden og værdi i produktet og samarbejdet.

NYSGERRIG
Nysgerrighed på nye vinkler i den daglige drift skaber grobund for udvikling af produkter, medarbejdere og virksomheden. Nysgerrig på livet generelt giver indsigt og nye måder at se verden på.

ENGAGERET
Engagerede medarbejdere giver engagerede kunder i DermaPharm.

Showoff Media