DermaPharm og verdensmålene

Et enkelt menneske kan ikke redde hele verden, men sammen kan vi gøre en verden til forskel. I DermaPharm er det en indgroet del af vores DNA at tage et medansvar for miljøet - og for verden. I mere end 40 år har vi udviklet og produceret miljørigtige plejeprodukter - for fremtidens skyld. Med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål har vi igangsat en række projekter, som skal sikre en effektiv, ansvarlig og bæredygtig produktion.

Verdensmål

For bæredygtig udvikling

 

Verdensmålene: Vejen til en bæredygtig verden

I dag bruger vi aktivt FNs verdensmål som et styringsværktøj og har integreret verdensmålene i vores daglige CSR-arbejde for at skabe bæredygtig og ansvarlig udvikling. Bl.a. arbejder vi med:

Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion, hvor vi qua vores miljømærkninger lever op til skrappe miljøkrav til minimal miljøpåvirkning og en ansvarlig produktion. 

Miljømærkning - Svanen og Blomsten
Begge miljømærker er de officielle miljømærker i Danmark. For at få et af disse miljømærker bliver der stillet krav til produktet i hele dets livscyklus. Det gælder de råvarer, der anvendes, selve produktionen, kvaliteten af produktet samt krav i forhold til afskaffelse/recirkulering. Udover miljøkrav stilles der også krav til de arbejdsforhold, hvorunder produkterne fremstilles.

For hver produktgruppe er der specifikke kriterier, der skal dokumenteres, før man kan få licens til et af mærkerne.

Med den type dokumentation af miljøpåvirkningen får man mulighed for at kunne markedsføre sit produkt med et fysisk mærke, som signalerer, at produktet lever op til kriterierne for Svanen og/eller EU-blomsten.

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, hvor vi er med til at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Vi tager positivt imod praktikanter og tager aktivt del i at uddanne fremtidens faglærte. Dette har vi modtaget Randers Kommunes CSR-certifikat og Dansk Industris Praktikpladspris for. Læs mere her.

For DermaPharm er det vigtigt, at flere videreuddanner sig og tage en erhvervsuddannelse. Som virksomhed er vi, gennem uddannelse/ videreuddannelse med til at udstyre ansatte med kompetencer, og vi har fokus på at bryde den negative sociale arv, så unge, der kommer fra bogligt svage hjem, også får en uddannelse.  

Verdensmål 13: Klimaindsats, hvor vi har fokus på at begrænse stigningen i den globale opvarmning og dermed undgå, at vi gør uoprettelig skade på vores klima. Mere modstandsdygtighed over for klimaforandringer skal sikre en bæredygtig udvikling og bidrage til afbødning af klimarelaterede katastrofer.

CO2-REGNSKAB - under udarbejdelse
DermaPharm er igang med at udarbejde et CO2-regnskab på virksomhedsniveau efter GHG-protokol. Med et CO2-regnskab får vi et overblik over det CO2-aftryk, som de enkelte processer i vores virksomhed, giver. Det giver os mulighed for at prioritere, hvor i virksomheden, vi kan og vil reducere DermaPharms CO2-udledning. Samtidig giver det os også en dokumentation for at kunne kommunikere vores CO2-aftryk over for kunder.