Vision og værdier

'Skandinaviens mest innovative udviklingssted'

Som moderne hudplejevirksomhed er det vores opgave at producere sikkert, effektivt og bæredygtigt. Vores vision og værdier viser vejen.

Innovativ

Innovation giver vores kunder unik udvikling, viden og værdi i produktet og samarbejdet.

 

Vision:

DermaPharm vil være Skandinaviens mest innovative udviklingssted for personlige plejeprodukter. 

Mission:

DermaPharm vil skabe de bedste rammer for sund og bæredygtig innovation, udvikling og produktion af personlige plejeprodukter via skarp fokus på vores kunder, medarbejdere, forbrugere samt verdenen omkring os.

Værdier

I DermaPharm arbejder alle medarbejdere ud fra en fælles overbevisning og et værdisæt, som matcher virksomhedens DNA. Værdierne Troværdig, Resultatorienteret, Innovativ, Nysgerrig og Engageret (TRINE) kendetegner virksomheden og afspejler vores måde at arbejde og være på. Værdierne er en indgroet del af vores identitet og selvforståelse. Nedenfor kan du læse om, hvad de enkelte værdier står for og betyder for os:

Troværdig
Troværdighed i produkter, kvalitet og kommunikation, samt troværdighed i vores aftaler og samarbejde internt som eksternt, skaber langvarige kunde- og medarbejderrelationer.

Resultatorienteret
Resultatorienteret tilgang til vores arbejde sikrer, at vi leverer i rette tid, i rette mængde og i rette kvalitet – og konstant har fokus på at optimere indsatsen. Derigennem opnår vi vores mål omkring udvikling og vækst i DermaPharm.

Innovativ
Innovation giver vores kunder unik udvikling, viden og værdi i produktet og samarbejdet.

Nysgerrig
Nysgerrighed på nye vinkler i den daglige drift skaber grobund for udvikling af produkter, medarbejdere og virksomheden. Nysgerrig på livet generelt giver indsigt og nye måder at se verden på.

Engageret
Engagerede medarbejdere giver engagerede kunder i DermaPharm.