Dansk Industris Praktikpladspris 2019

I DermaPharm tager vi positivt imod praktikanter, og i dag er cirka 10% af vores medarbejdere i praktikforløb. Som anerkendelse heraf har vi modtaget Dansk Industris Praktikpladspris 2019 for at tage aktivt del i at uddanne fremtidens faglærte. Prisen uddeles til virksomheder, der gør en særlig indsats for at sikre faglært arbejdskraft i fremtiden – og vi er stolte af at være én af dem.